DaLaMart Odoo Version 11.0-20200826

Information about the DaLaMart instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Quản lý đại lý
Affiliate extension for odoo E-commerce store
Affiliate Multi-tier Commission
Odoo Affiliate Multi-tier Commission (Parent Commission) Extension for Odoo Affiliate Management
Discount On Purchase Order
Discount on order line and purchase order
Discount On Sale Order
Discount on order line and sales order
CRM
Leads, Opportunities, Activities
Dự án
Dự án, Tác vụ
Inventory Management
Inventory, Logistics, Warehousing
Sản xuất
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routings
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Chấm công
Review and approve employees time reports
Thảo luận
Thảo luận, Email, Tin tức
Quản lý kỳ nghỉ
Leave allocations and leave requests
Invoicing Management
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Odoo Websit Bottom to Top
Module is useful for adding functionality to website up down
Productivity
Sticky notes, Collaborative, Memos
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Quản lý vào ra
Manage employee attendances
Quy trình tuyển dụng
Jobs, Recruitment, Applications, Job Interviews
Expense Tracker
Xác nhận chi phí, xuất hóa đơn
Bảng điều khiển
Create your custom dashboard
Contacts Directory
Customers, Vendors, Partners,...
Website Wallet On Odoo
This apps helps to use Wallet on website and pay order using wallet balance
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Open PDF Reports and PDF Attachments in Browser
Website Customer Review
Website Customet/Partner Rating
Khảo sát
Tạo khảo sát, lựa chọn câu trả lời và in kết quả
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Thiết bị
Equipments, Assets, Internal Hardware, Allocation Tracking
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Slides
Share and Publish Videos, Presentations and Documents
Live Chat
Live Chat with Visitors/Customers