Softdola.com được vận dụng trong chương trình đào tạo “Vận dụng trong thời đại công nghiệp 4.0” tại VCCI.

Lê Hảo

 Softdola.com được vận dụng trong chương trình đào tạo “Vận dụng trong thời đại công nghiệp 4.0” tại VCCI.

 

Phần mềm ERP-Softdola Giúp tăng 50% doanh số, Giảm đến 80% thời gian và công sức trong bán hàng,quản trị nguồn lực, quản trị và điều hành doanh nghiệp.

Là website bán hàng quảng cáo quảng bá thương hiệu, phát triển thương hiệu, là cửa hàng, là siêu thị là công ty của bạn. Giới thiệu được hàng trăm hàng ngàn mặt hàng, giới thiệu rỏ ràng về tính năng công dụng lợi ích của từng sản phẩm; thông tin hàng ngày của doanh nghiệp; thông tin phản ánh phản hồi hàng ngày của khách hàng; thông tin giảm giá khuyến mại và chính sách bán hàng của bạn, .... và còn nhiều tính năng khác.