/

Nhân viên kinh doanh

Lâm Đồng, Việt Nam

+ Khai thác nguồn khách hàng sẵn có.

+ Môi trường trẻ trung năng động.

+ Cơ hội phát triển